Valtaosa matkustajistamme antoi joukkoliikenteelle kiitettävän yleisarvosanan

Kevään 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan HSL:n joukkoliikenteessä matkustaminen koetaan turvalliseksi. Matkustajista 83 prosenttia koki joukkoliikenteellä matkustamisen turvallisena koronaepidemian tämänhetkisessä tilanteessa. Keväällä 2021 matkustajista näin koki 74 prosenttia.

Matkustajistamme 89,3 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen antaen sille yleisarvosanaksi 4 tai 5, kun asteikko oli 1–5. Yleisarvosanan keskiarvo oli 4,18. Vastaavasti keväällä 2021 matkustajista 89,7 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä ja yleisarvosanan keskiarvo oli 4,19.

Joukkoliikenteelle annetun yleisarvosanan perusteella tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista jopa 93 prosenttia antoi arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisten osuus oli 91 %, bussiliikenteessä 88 % ja lähijunaliikenteessä 86 %.

Metromatkustajat tyytyväisimpiä liikenteen täsmällisyyteen

Liikennöinnin täsmällisyyteen matkustajista oli tyytyväisiä 80 prosenttia. Tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat, joista 90 prosenttia antoi täsmällisyydelle arvosanan 4 tai 5.

Raitiovaunuliikenteessä täsmällisyyteen tyytyväisten osuus oli 83 %, bussiliikenteessä 76 % ja lähijunaliikenteessä 73 %. Lähijunaliikenteessä tyytyväisten osuus nousi merkittävästi viime keväästä, jolloin lähijunaliikenteen täsmällisyyteen oli tyytyväisiä 59 % matkustajista.

Mittaamme vuosittain matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin kyselytutkimuksella arkisin maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Kysely toteutettiin bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä 10.1.–20.5.2022. Kyselyyn vastasi 26 500 matkustajaa.

Tutkimustulokset on julkaistu HSL:n avoimessa nettitietokannassa.

Keskeisiä tuloksia