Merparten av HRT:s passagerare antingen mycket eller ganska nöjd med kollektivtrafiken

Enligt en kundnöjdhetsundersökning som genomfördes våren 2022 upplever passagerarna att HRT:s kollektivtrafik är trygg. 83 procent av passagerarna ansåg att det är tryggt att resa med kollektivtrafiken i den nuvarande coronasituationen. I våras var den motsvarande andelen 74 procent.

89,3 procent av våra passagerare var antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, dvs. gav det allmänna vitsordet 4 eller 5 på en skala 1–5. Medeltalet av det allmänna vitsordet var 4,18. Våren 2021 var 89,7 procent av passagerarna antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik och då var medeltalet av det allmänna vitsordet 4,19.

Baserat på det allmänna vitsordet som getts för HRT:s kollektivtrafik, fanns de nöjdaste passagerarna i metrotrafiken, där till och med 93 procent av passagerarna gav betyget 4 eller 5. Andelen nöjda passagerare var 91 % i spårvagnstrafiken, 88 % i busstrafiken och 86 % i närtågstrafiken.

Passagerarna i metrotrafiken mest nöjda med punktligheten

80 procent av passagerarna var nöjda med punktligheten i trafiken. De nöjdaste passagerarna fanns i metrotrafiken, där 90 procent gav metrons punktlighet betyget 4 eller 5.

83 % av passagerarna i spårvagnstrafiken, 76 % i busstrafiken och 73 % i närtågstrafiken uppgav att de är nöjda med punktligheten i trafiken. I närtågstrafiken förbättrades kundnöjdheten avsevärt jämfört med våren 2021, då 59 procent av passagerarna var nöjda med punktligheten.

Vi mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken med hjälp av en enkät som utförs på vardagar, från måndag till torsdag kl. 6–18 och på fredagar kl. 6–16. Kundnöjdhetsundersökningen gjordes i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken mellan 10 januari och 20 maj 2022. 26 500 passagerare deltog i undersökningen.