Suositteluindeksimme noususuunnassa: Korona ei huoleta tällä hetkellä

Kesäkuussa suositteluindeksimme eli NPS-luku oli 38, mikä vastaa hyvää tulosta, ja on jälleen ennätyskorkea lukema. Suosittelijoiden osuus kaikista vastaajista oli 52 prosenttia ja arvostelijoiden osuus 14 prosenttia. Suositteluhalukkuus oli suurinta Espoon ja Kauniaisten B-vyöhykkeellä ja Helsingin B-vyöhykkeellä. Koronatartunnalle altistuminen ei huoleta enää suuresti vastaajajoukkoa. Myös viikossa tehtävien etätyöpäivien määrä on kääntynyt laskuun.

NPS-luku ja suosittelijoiden osuus vastaajista nousivat verrattuna maaliskuussa tehtyyn tutkimukseen. Maaliskuun NPS-luku oli 33. Suositteluhalukkuus oli suurinta Espoon ja Kauniaisten B-vyöhykkeellä (48) ja Helsingin B-vyöhykkeellä (42). Suositteluhalukkuus oli hyvä myös kaikilla muilla HSL-vyöhykkeillä. NPS-luku nousi maaliskuun tutkimukseen verrattuna kaikilla vyöhykkeillä paitsi Vantaan B- ja C -vyöhykkeitä, joissa se hieman laski. Eniten nousua tapahtui D-vyöhykkeellä (+21) ja Espoon & Kauniaisten B-vyöhykkeellä (+15).

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä matkalipun ostamisen helppouteen (83 %). Tyytyväisyys nousi kaikkien paitsi yhden esitetyn laatuväittämän kohdalla. Eniten nousua tapahtui laatuväittämässä ”Koen joukkoliikenteellä matkustamisen turvallisena koronaepidemian tämänhetkisessä tilanteessa” (+11 %-yks), jonka kohdalla tyytyväisyys nousi ennätyskorkealle. Nousua tapahtui myös usean osallisuuteen liittyvän väittämän kohdalla (+5 %-yks). Hienoista laskua tapahtui väittämän ”HSL:n lippuvalikoima soveltuu omiin liikkumistarpeisiini” kohdalla(-1 %-yks).

Ilahduttavaa kehitystä on tapahtunut myös asiakaskokemuksessa asiakastarpeiden kuuntelun, osallistumismahdollisuuksien kehittämisen ja viestinnän avoimuuden saralla. Mainitut osa-alueet osoittavat noususuuntaan.

Etätyöpäivien määrä hienoisessa laskussa

Vaihtuvana kysymysteemana kysyttiin etätöistä ja -opiskelusta viimeisten 3 kuukauden aikana. 5 päivänä viikossa tehtävä etätyö on vähentynyt tasaisesti vuoden 2021 kesäkuulta tämän vuoden kesäkuulle. Vähintään 3 päivänä viikossa tehtävä etätyö on kuitenkin edelleen varsin suosittua (kesäkuussa 2022: 36 %, maaliskuussa 2022: 43 % vastaajista).

Kesäkuun toisella viikolla tehtyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 6 837 henkilöä. HSL kysyy asiakkailtaan neljä kertaa vuodessa HSL:n palvelun suositteluhalukkuudesta. Sähköpostilla asiakaskantaan tehtävän kyselyn perusteella lasketaan NPS-indeksiluku (Net PromoterScore), joka voi vaihdella -100…+100 välillä. Kysely tehdään maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.