Pikaraitiotien 550 tekniset koeajot alkoivat 7.11.

Pikaraitiotien 550 (Raide-Jokeri) tekninen koeliikenne käynnistyi Roihupellon ja Oulunkylän välillä.

Pikaraitiotien 550 (Raide-Jokeri) tekninen koeliikenne alkoi maanantaina 7.11. Ensimmäinen koeajoalue ulottuu Roihupellossa sijaitsevalta varikolta Oulunkylän asemalle saakka. Koeajot kestävät alueella marras- ja joulukuun ajan.

Koeajoprosessi on suunniteltu toteutettavaksi samanlaisena kaikilla koeajoalueilla. Ensin testataan ns. hidasajossa, miten vaunu liikkuu radalla. Seuraavaksi testataan erilaisten järjestelmien, kuten esimerkiksi vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toimivuus. Raitiovaunulla suori-tetaan myös hämäräajoja. Lopuksi koeliikennealueella ajetaan sille määriteltyä operointinopeutta.

Pikaraitiolinjan tekninen koeliikenne on jaettu kuuteen eri pituiseen alueeseen, jotka toteutetaan idästä kohti länttä. Koeajovaunut ajetaan aina yöksi varikolle, joten vaunut liikkuvat varikon ja Oulunkylän välillä myös alueen varsinaisen koeajon valmistumisen jälkeen.

Tavoitteena on saada järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä.

Kun matkustajaliikenne aikanaan alkaa, asiakkaita kuljettaa pikaratikka 550. Raide-Jokeri on hankkeen rakennusaikainen työnimi. HSL ja Kaupunkiliikenne suunnittelevat yhdessä liikennöinnin aloituksen ja päätös liikenteen aloittamisen ajankohdasta tehdään myöhemmin.

Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla

Koeajoalueelle asennetaan koeliikenteestä varoittavia kylttejä ja ajoalueella on liikenteenohjaajia, jotka varmistavat tienkäyttäjien turvallisuuden.

Koeajojen käynnistyessä tulee käyttöön myös jalankulkijoille uudentyyppiset ylityspaikat, jotka poikkeavat suojateistä, ja jotka tunnistaa vaaleanruskeasta väristä. Ylityspaikoissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus toisin kuin suojateillä.

Raide-Jokerin verkkosivuilla on katsottavissa opasvideo radan ylityspaikoista.

Koeajojen aikana liikennevalot otetaan reitillä käyttöön. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Osana koeliikenteen alkamista raitiotien ajojohtimiin on kytketty jännite. Tästä eteenpäin jännite on päällä kaikissa reitin ajolangoissa.

Lue lisää pikaraitiotien 550 (Raide-Jokeri) rakentamisesta