Tiukka talous ohjaa HSL:n tulevien vuosien toimintaa

HSL on laatinut vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmansa kireässä taloustilanteessa. Matkustajamäärien kasvattaminen ja talouden tasapainottaminen ovat HSL:n tulevien vuosien keskeisiä tavoitteita.    

HSL:n vuosien 2023-2025 toiminta- ja talousuunnittelmaa määrittää vuoden 2022 alussa julkaistu strategia ja siinä asetetut tavoitteet joukkoliikenteen päästöjen vähentämisestä, käyttäjämääristä ja kustannustehokkuudesta sekä tasapainoisesta taloudesta.

HSL toimintamenojen vuonna 2023 lasketaan olevan 875,7 miljoonaa euroa. Se on 130 miljoonaa ja 17 prosenttia enemmän kuin toimintamenot vuonna 2022.

Merkittävin syy menojen kasvuun on operointikustannusten sekä kunnille maksettavien infran käyttökorvausten kasvu, jotka johtuvat pääasiassa Länsimetron jatkeen ja Raide-Jokerin liikenteen käynnistymisestä. Operointikustannuksia nostaa myös kallis energian hinta.  

Toimintatulojen HSL laskee vuonna 2023 olevan 869,9 miljoonaa euroa, mikä on 49 miljoonaa euroa ja 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Lipputuloja toiminta- ja taloussuunnitelma arvioi ensi vuonna kertyvän 381 miljoonaa, mikä on 71 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna.

Lipputulotavoite on erittäin kova ja sen saavuttaminen edellyttää toimia hinnoitteluun sekä myynnin ja matkustuksen kasvattamiseen. 43,8 prosenttia tuloista tulee lipputuloista ja 53,7 prosenttia kuntaosuuksista (467,3 miljoonaa euroa).

HSL arvioi, että joukkoliikenteessä kulkee ensi vuonna 12 prosenttia vähemmän matkustajia kuin vuonna 2019. Matkustajamäärien ei odoteta yltävän koronaa edeltävälle tasolla edes vielä vuonna 2025.

”Matkustajamäärien kasvattaminen ja talouden tasapainottaminen ovat tulevien vuosien  avaintehtäviämme”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen sanoo. ”Olemme laatineet  tuottavuusohjelman, joka tähtää siihen, että toimintakauden lopussa kuntaosuuksien osuus  tuloistamme on 50-55 prosenttia.”