Helppokäyttöinen joukkoliikenne mahdollisti Helsingille huippusijoituksen globaalissa liikkumisen indeksissä

Helsinki sijoittui kolmanneksi Oliver Wyman Forumin ja Kalifornian yliopiston (Berkeley) Urban Mobility Readiness -indeksissä, jossa järjestettiin 60 kaupunkia eri maanosista järjestykseen sen pohjalta, kuinka valmiita ne ovat kohtaamaan tulevaisuuden liikkumisen haasteita.

Indeksin mukaan Helsingin joukkoliikennejärjestelmän tunnusmerkkejä ovat helppokäyttöisyys, edullisuus sekä monien eri liikennemuotojen yhdistäminen toimivaksi verkostoksi. Lisäksi indeksissä nostettiin Helsingin järjestelmän vahvuutena esiin Reittiopas, joka auttaa käyttäjäänsä yhdistelemään eri liikennemuotoja keskenään.

Indeksissä vertailtiin yhteensä 57:ää muuttujaa, jotka yhdessä määrittävät kaupunkien kykyä kohdata tulevaisuuden liikkumisen haasteet. Indeksin loppuraportissa todetaan joukkoliikenteen olevan selkeästi ympäristöystävällisin tapa mahdollistaa suurien ihmismäärien liikkuminen. Raportin mukaan hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeä tekijä myös yrityksille työntekijöiden houkuttelemiseksi.

Vuoden 2022 indeksiin oli ensimmäistä kertaa sisällytetty joukkoliikenteen alaindeksi (Public Transit sub-index), jonka keskeisiä mittareita olivat muun muassa työmatkojen nopeus, joukkoliikennepysäkkien tiheys, eri liikennevälineisiin pohjautuvan verkoston vahvuus sekä joukkoliikenteen käyttöaste. Joukkoliikenteen alaindeksissä Helsinki sijoittui viidenneksi, muun muassa Oslon ja Tokion edelle.

Kestävän liikkumisen alaindeksissä (Sustainable Mobility sub-index) Helsinki sijoittui kolmanneksi. Helsinki sai kehuja puhtaasta kaupunkiympäristöstään sekä kävelykelpoisuudestaan ja kävelyn suuresta liikennemuoto-osuudesta.

Helsingin osalta haasteena nähtiin muun muassa suurien liikkumisen alan yritysten puuttuminen. Puute rajoittaa liikkumisen tutkimiseen ohjautuvien yksityisten investointien määrää.

Oliver Wyman Forum tuo yhteen liike-elämän, julkisvallan, sosiaalisten yritysten sekä akateemisen tutkimuksen johtotehtävissä toimivia henkilöitä ratkoakseen globaaleja ongelmia.

Vuoden 2022 indeksin raportti on saatavilla Oliver Wyman Forumin verkkosivuilla. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Matkustajat metroasemalla.