HSL:n hallituksen päätöksiä 7.3.2023

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 7. maaliskuuta 2023 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Lausuntopyyntö MAL 2023 -suunnitelman luonnoksesta ja arviointiselostuksen luonnoksesta

Asia jäi pöydälle.

Linkki kokousasiaan

Liittyminen IAB Finland ry:n jäseneksi ja eroaminen Marketing Finland-verkostosta

Hallitus päätti, että HSL liittyy IAB Finland ry:n jäseneksi ja eroaa Marketing Finland-verkoston jäsenyydestä.

Linkki kokousasiaan