Tarkastusmaksu nousee 100 euroon vuodenvaihteessa

1.1.2024 alkaen HSL:n joukkoliikenteen tarkastusmaksu on 100 euroa. Nykyinen tarkastusmaksu on 80 euroa.

Kuvituskuva ihmisistä kävelemässä metroon.

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti keskiviikkona 29.11. muuttaa asetusta joukkoliikenteen tarkastusmaksusta HSL-alueella. Ministeriön arvion mukaan tarkastusmaksun korottaminen 100 euroon on oikeasuhtainen korotus suhteessa matkalippujen hintojen nousuun.

“Tämä on erittäin tervetullut päätös. Liputtomuudesta aiheutuu meille vuosittain jopa 40 miljoonan euron lipputulomenetykset, ja haluamme kaikin keinoin vähentää liputta matkustamista”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on samalla pienentänyt tarkastusmaksun todellista suuruutta ja siten myös vaikuttavuutta. Vuoden 2007 aikuisten alimman kertalipun hinta oli Helsingin seudun joukkoliikenteessä 2,20 euroa. Vuonna 2023 vastaavan lipun hinta on 3,10 euroa ja ensi vuonna 2,95 euroa.

Muissa Pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa, joten tarkastusmaksu HSL-alueella on ollut verrattain pieni.

HSL:n bussiliikenteestä yhä suurempi osa on sellaista, jossa lippua ei ole tarpeen näyttää kuljettajalle kyytiin noustessa, mikä sujuvoittaa liikennettä ja parantaa palvelua. Samaan aikaan se on kuitenkin osaltaan lisännyt matkustamista ilman lippua. Tarkastusmaksun noston tavoitteena on vähentää liputtomuutta.

HSL:n matkalippujen tarkastus perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta.