HSL:n lipputulot lähellä vuoden 2019 tasoa – tavoitteena myös matkustajamäärien kasvu

HSL:n lipputulot olivat vuonna 2023 yhteensä noin 376,4 miljoonaa euroa, mikä on vain 1,7 prosenttia vähemmän kuin koronaa edeltäneenä vuonna 2019. Matkustajamäärät jäivät kuitenkin vuoden 2019 tasosta noin 13 prosenttia. Yhteensä HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin viime vuonna 344 miljoonaa kertaa.

Muun muassa nämä luvut selviävät HSL:n tilinpäätöksestä, jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan tiistaina 19.3.2024.

Lipputulot jäivät niukasti talousarviosta

HSL:n lipputulot vuonna 2023 (376,4 miljoonaa euroa) jäivät talousarviosta 4,6 miljoonaa euroa (1,2 prosenttia). Toteutuneet matkustajamäärät olivat 13 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019, kun talousarviossa niiden arvioitiin olevan 12 prosenttia pienemmät.

Lipputulot kasvoivat odotetusti etenkin pisimpien matkojen ABCD-lipuissa, joiden hinta halpeni vuoden 2023 alussa. ABCD-lippujen lipputulot (17,4, miljoonaa euroa) ylittivät talousarvion 24,4 prosentilla. Se ei kyennyt paikkaamaan AB-lippujen heikompaa menestystä. AB-lipputulot (252,7 miljoonaa euroa) jäivät talousarviosta 10,4 miljoonaa euroa (3,9 prosenttia).

Mobiililippujen osuus kaikista lipuista jatkoi kasvuaan. Vuonna 2023 se oli 65 prosenttia, kun vuonna 2022 se oli 61 prosenttia.

HSL:n jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla katetaan ne kulut, joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla. Kunnat kattoivat kokonaiskustannuksista 52,7 prosenttia, kun tavoitteemme kuntien subventioksi on 50–55 prosenttia. Viime vuonna kuntaosuuksia maksettiin muutetun talousarvion mukaisesti 466,3 miljoonaa euroa.

HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuonna 2023 yhteensä 344 miljoonaa kertaa, mikä jäi strategian välitavoitteesta 18 miljoonan nousun päähän.

Arvioitua pienemmät operointikustannukset johtivat ylijäämäiseen tulokseen

HSL:n toimintakulut vuonna 2023 olivat yhteensä 830,1 miljoonaa euroa (42,4 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion). Suurimman osuuden toimintakulusta muodosti liikenteen operointi (558,9 miljoonaa euroa, 67,3 prosenttia toimintakuluista). Talousarvion alittaminen johtuu muun muassa arvioitua edullisemmasta energian hinnasta ja siitä, että pikaraitioliikenteen alkamiseen oli varauduttu aiemmin kuin lokakuussa 2023.

Muun muassa pienempien operointikustannusten myötä tilikauden tulos oli 30,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 19,5 miljoonaa euroa alijäämäiseen tulokseen. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että ylijäämä kirjataan edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille.

Tavoitteena matkustajamäärien kasvu houkuttelevammilla lipputuotteilla

Ihmisten liikkuminen on koronan jäljiltä pysyvästi erilaista kuin ennen koronapandemiaa, kun esimerkiksi etätyö on lisääntynyt merkittävästi. Siksi pyrimmekin tulevaisuudessa tarjoamaan entistä houkuttelevampia ja joustavampia lipputuotteita. Esimerkiksi 10 ja 20 matkan sarjaliput tulivat vuoden 2024 alusta alkaen osaksi pysyvää lippuvalikoimaamme.

Tulevaisuudellemme suuntaa antaa myös vastuullisuustyö: HSL:n vastuullisuusohjelma valmistui kesällä 2023 ja raportoimme sen edistymisestä vuosittain.

Syksyllä 2023 olemme kehittäneet esteettömyyden sidosryhmäyhteistyötä ja osallisuutta, jotta tavoittaisimme asiakkaitamme entistä paremmin. Joukkoliikenteen operoinnin CO2-päästöt ovat vähentyneet 63 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna, pakokaasujen pienhiukkaspäästöt 95 prosenttia ja typen oksidit 97 prosenttia. Busseistamme noin kolmannes kulkee sähköllä.