Joukkoliikennematkustus kasvoi Espoossa ja Kirkkonummella

Helsingin seudun asukkaat liikkuvat aiempaa vähemmän. Erityisesti autoilu ja joukkoliikenteen käyttö ovat vähentyneet, kun etätyö on yleistynyt. Espoossa ja Kirkkonummella joukkoliikennematkustus on seudun muista kunnista poiketen lisääntynyt.

Helsingin seudun asukkaat liikkuivat vuonna 2023 vähemmän kuin vuonna 2018 huolimatta siitä, että seudun asukasamäärä on kasvanut. Koronapandemian myötä lisääntynyt etätyö on epäilemättä yksi syy sekä joukkoliikennematkojen että muun liikkumisen vähenemiselle.

Joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen tehtiin vuonna 2018 yhteensä 60 prosenttia Helsingin seudun  matkoista, mutta viime vuoden tutkimuksessa lukema nousi 62 prosenttiin.

Erityisesti kävelyn suhteellinen osuus kasvoi, mikä johtuu automatkojen ja joukkoliikennematkojen laskusta. Kävelymatkojen määrä per asukas pysyi kuitenkin ennallaan vuoteen 2018 verrattuna.

Tulokset käyvät ilmi Helsingin seudun kuntien ja HSL:n yhdessä tekemästä vuoden 2023 liikkumistutkimuksesta, jossa selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia.

Lue lisää Liikkumistutkimuksesta linkin takaa

Espoolaiset tekevät entistä enemmän joukkoliikennematkoja

Helsingin seudun asukkaat tekivät vuonna 2023 matkoista joukkoliikenteellä 21 prosenttia, mikä oli prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2018.

Espoossa sen sijaan joukkoliikenne- ja kävelymatkojen määrä kasvoi ja henkilöautomatkojen määrä väheni. Myös Kirkkonummella joukkoliikennematkojen määrä lisääntyi ja automatkojen väheni.

”Espoon ja Kirkkonummen hyvät luvut ovat esimerkki siitä, että joukkoliikenteeseen sijoittaminen tuottaa tulosta”, HSL:n liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Johanna Järvinen sanoo.

”Tuloksissa näkyvät sekä metron jatkuminen länteen että Espoon bussiliikenteeseen viime vuosina tehdyt uudistukset. Jotta joukkoliikenteen kehitys saadaan kaikissa HSL-kunnissa vahvaan kasvuun, tarvitsemme laajaa yhteistyötä kaupungin, elinkeinoelämän ja työnantajien kanssa.

"Tulokset ovat myös viesti valtion päättäjille, että joukkoliikenteen pitkäjänteiseen tukemiseen on syytä satsata”, Järvinen jatkaa. 

”Tuloksista näkyy, että etätyö on vähentänyt kokonaisliikkumista seudulla. Positiivista on se, että ihmiset autoilevat etätyön vuoksi aiempaa vähemmän. Sen sijaan joukkoliikenteen käytön väheneminen Helsingin seudulla huolestuttaa meitä. Toivottavaa on se, että ihmiset liikkuvat ja pitävät kaupunkiseudun elävänä erityisesti kestäviä liikkumistapoja käyttäen eli kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä”, Markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink HSL:stä sanoo.

HSL jatkaa tulosten analysointia ja kertoo niistä kevään mittaan myöhemmin lisää.

Tuloksia on tärkeä hyödyntää joukkoliikenteen kehittämisessä

Vuoden 2023 tutkimukseen osallistui noin 11 000 satunnaisesti valittua yli 7-vuotiasta Helsingin seudun asukasta. Kukin osallistuja täytti yhden päivän ajan matkapäiväkirjaa. Lisäksi vastaajalta kysyttiin hänen yleisistä liikkumistottumuksistaan.

”Kiitämme lämpimästi vastaajia osallistumisesta tärkeään tutkimukseen”, tutkimuspäällikkö Marko Vihervuori HSL:stä sanoo. ”Käytämme tuloksia liikenteen suunnittelun ja liikennepoliittisten päätösten pohjana. Laaja otantatutkimus on ainoa tapa saada kokonaiskuva Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta.”

Tutustu Liikkumistutkimuksen aineistoihin täältä