Liikkumistutkimus

Selvitämme Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia muutaman vuoden välein laajalla kyselytutkimuksella. Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2023. Sen analyysejä ja raportteja kootaan vuoden 2024 kuluessa tälle sivulle kohtaan Tuloksia sitä mukaa kuin niitä saadaan tehtyä.

Lisätietoja: erikoistutkija Pekka Räty, etunimi.sukunimi@hsl.fi, 040 738 6559

Tutkimus toteutetaan matkapäiväkirjojen avulla

Vastaaja kirjaa ylös tietoja kaikista matkoista, jotka hän teki hänelle valitun tutkimuspäivän aikana.

Kartoitamme tutkimuksella esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät.

Toteutamme tutkimuksen poimimalla väestötietojärjestelmästä satunnaisesti joukon asukkaita, jotka saavat postissa kutsun osallistua tutkimukseen.

Kaikki kulkutavat ovat mukana

Keräämme liikkumistutkimuksella tietoa kaikista kulkutavoista, niin henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä, pyöräilystä kuin kävelystäkin. 

Käytämme tuloksia muun muassa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä.


Tuloksia käyttävät myös muut seudun liikenteen suunnittelussa ja päätöksenteossa mukana olevat tahot. 

Tuloksia