HSL-alue tarjosi BEST-tutkimuksen mukaan muita kaupunkiseutuja luotettavampaa joukkoliikennettä

Euroopan eri kaupunkien asukkaat arvioivat BEST-vertailussa kotialueensa joukkoliikennettä kahdeksalla eri laatutekijällä ja HSL-alue pärjäsi vuonna 2023 useilla mittarilla muita kaupunkiseutuja paremmin. Muun muassa joukkoliikenteen luotettavuus sekä tiedonsaanti liikenteestä olivat HSL-alueen vastaajien mielestä korkealla tasolla.


HSL-alue erottautui edukseen vuoden 2023 BEST-tutkimuksessa etenkin joukkoliikenteen luotettavuudessa, tiedonsaannissa ja matkustusmukavuudessa.

Vastaajat antoivat HSL-alueella kyseisille laatutekijöille selvästi korkeampia arvosanoja kuin muissa kaupungeissa. HSL-alue sijoittui kaikilla kolmella mittarilla kaupunkien kärkikolmikkoon.

Vastaajien tyytyväisyys HSL-alueen joukkoliikenteeseen pysyi kaiken kaikkiaan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Ainoa laatutekijä, johon vastaajat olivat selvästi tyytymättömämpiä kuin vuonna 2022, oli joukkoliikenteen rahalle tarjoama vastine.

HSL-alueen NPS-luku oli kolmanneksi paras

HSL-alueen NPS-luku, joka mittaa vastaajien halua suositella joukkoliikenteen palveluita muille, oli tutkimuksen kolmanneksi paras. Monessa muussa kaupungissa NPS-luku oli negatiivinen.

HSL-alue sijoittui kaupunkien välisessä vertailussa kokonaisuudessaan neljännelle sijalle. Edelle menivät Turku, Tampere ja Geneve. Taakse jäivät Tukholma, Bergen, Oslo, Rotterdam, Reykjavik, Kööpenhamina ja Trondheim.

Alueellisesti katsottuna vastaajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen nousi vuodesta 2022 D-lippuvyöhykkeellä, johon kuuluvat Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio ja Tuusula. Myös vantaalaisten tyytyväisyys nousi, kun taas helsinkiläisten joukossa se laski.

Pitkällä aikavälillä vuosina 2015-2023 HSL-alueella on kohonnut etenkin vastaajien tyytyväisyys joukkoliikenteen häiriötiedottamiseen sekä pysäkki- ja asemainformaatioon.

Myös tyytyväisyys liikennevälineiden siisteyteen ja nykyaikaisuuteen on noussut, mikä johtunee siitä, että HSL-alueella on vajaan viimeisen kymmenen vuoden aikana satsattu merkittävästi uuteen kalustoon sekä kisko- että bussiliikenteessä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 2 200 HSL-alueen asukasta joko nettipaneelissa tai puhelimitse. Osallistujat oli valittu satunnaisotannalla asukkaiden joukosta, joten tutkimus tavoitti myös niitä, jotka käyttävät joukkoliikennettä harvoin tai eivät lainkaan.

Lue lisää BEST-tutkimuksen tuloksista täältä