BEST-undersökning: kollektivtrafik mer pålitlig i HRT-området än i övriga städer i Europa

I BEST-undersökningen har invånare i olika europeiska städer möjlighet att bedöma kollektivtrafiken i sin hemort på basis av åtta olika kvalitetsfaktorer. År 2023 fick HRT-området ett högre betyg i flera kategorier jämfört med de övriga städerna i undersökningen. De som svarade på undersökningen i HRT-området gav ett högt betyg bland annat för kollektivtrafikens pålitlighet och passagerarinformation.

HRT-området stod ut i BEST-undersökningen 2023, särskilt vad gäller kollektivtrafikens pålitlighet, information som ges till passagerare och resekomfort.

Svararna i HRT-området gav tydligt högre betyg för dessa kvalitetsfaktorer jämfört med de övriga städer som deltog i undersökningen. Mätt på basis av alla tre kriterier var HRT-området bland de tre bästa städerna.

Totalt sätt var nöjdheten med kollektivtrafiken i HRT-området på samma nivå som år 2022. Den enda kvalitetsfaktor som svararna var klart missnöjdare med än år 2022 var frågan om hur väl de upplever att de får valuta för pengarna.

NPS-talet för HRT-området tredje högst i undersökningen

NPS-talet, som mäter benägenheten att rekommendera kollektivtrafikens tjänster till andra, var tredje bäst i HRT-området. I många andra städer var talet negativt.

I jämförelsen mellan de övriga städerna placerade sig HRT-området på fjärde plats. Åbo, Tammerfors och Genève tog de första tre platserna på listan. Efter HRT-området kom Stockholm, Bergen, Oslo, Rotterdam, Reykjavik och Trondheim.

Jämfört med år 2022 ökade kundnöjdheten med kollektivtrafiken i biljettzon D, med andra ord i Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå och Tusby. Nöjdheten ökade även i Vanda, men sänkte i Helsingfors.

Under åren 2015–2023 har nöjdheten i HRT-området ökat särskilt när det gäller information som ges vid trafikstörningar och på hållplatser och stationer.

Kunderna är även mer nöjda med hur rena och moderna trafikmedlen är. Det är sannolikt att orsaken till den ökade nöjdheten är de stora materielinvesteringar som har gjorts i spår- och busstrafiken inom HRT-området under de senaste 10 åren.

I HRT-området besvarades undersökningen av ungefär 2 200 personer via nätet och telefon. Till undersökningen valdes slumpmässigt ut invånare i HRT-området, vilket innebär att undersökningen svarades också av sådana resenärer som sällan eller aldrig använder kollektivtrafiken.

Läs mer (på finska) om resultaten av BEST-undersökningen här.