Suositteluindeksimme pysyi hyvällä tasolla

Maaliskuun 2024 NPS-luku eli suositteluindeksi oli 38, mikä vastaa hyvää tulosta. Suosittelijoiden osuus kaikista vastaajista oli 51 % ja arvostelijoiden osuus 13 %. NPS-luku nousi hieman verrattuna joulukuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin se oli 37.

Suositteluindeksi nousi edelliseen mittaukseen verrattuna Helsingissä, Kirkkonummella ja Siuntiossa. Laskua tapahtui erityisesti Sipoossa ja Tuusulassa. Vyöhykkeitä tarkasteltaessa NPS-luku nousi eniten Helsingin A-vyöhykkeellä (+8) ja Espoon C-vyöhykkeellä (+4). Laskua puolestaan tapahtui Espoon ja Kauniaisten B- ja D-vyöhykkeillä.

Vastaajat olivat jälleen tyytyväisimpiä lipun ostamisen helppouteen (87 %). Myös lähimmän pysäkin sijaintiin tarpeeksi lähellä kotia (85 %) ja joukkoliikennematkan suunnittelun helppouteen (85 %) oltiin erittäin tyytyväisiä.

Tyytyväisyys joukkoliikenteen rahalle antamaan vastineeseen sekä lippuvalikoimaan nousivat joulukuun kyselyn tuloksista. HSL-kortin tai -sovelluksen kausilippua pääasiallisena lippuna käyttävien suositteluindeksit olivat korkeimmat. Matalin NPS-luku oli pääasiallisesti myyntipisteen tai automaatin kertalippuja ostavilla.

Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 10 689 henkilöä. Kysymme asiakkailtamme neljä kertaa vuodessa HSL:n palvelun suositteluhalukkuudesta. Sähköpostilla asiakaskantaan tehtävän kyselyn perusteella lasketaan NPS-indeksiluku (Net Promoter Score), joka voi vaihdella -100…+100 välillä. Kysely tehdään maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.