Vårt NPS-värde fortfarande på bra nivå

Våra kunders rekommendationsvilja, mätt genom NPS (Net Promoter Score), var 38 i mars 2024. Detta kan anses som ett bra resultat. 51 procent av alla svarare ansåg att de skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra, medan antalet kritiska svarare var 13 procent. NPS-värdet ökade något från föregående undersökning som gjordes i december 2023, då värdet var 37.

Jämfört med undersökningen i december ökade värdet i Helsingfors, Kyrkslätt och Sjundeå, men minskade särskilt i Sibbo och Tusby. Den största ökningen skedde i zon A i Helsingfors (+8) och i zon C i Esbo (+4). Värdet minskade i zonerna B och D i Esbo och Grankulla.

Svararna var fortfarande mest nöjda med hur enkelt det är att köpa biljetter (87 procent). Svararna var även mycket nöjda med avståndet mellan den närmaste hållplatsen och hem (85 %) och med hur lätt det är att planera kollektivtrafikresor (85 %).

Antalet svarare som upplevde att kollektivtrafiken ger dem valuta för pengarna och som var nöjda med biljettsortimentet ökade från undersökningen i december 2023. Rekommendationsviljan var högst bland dem som huvudsakligen använder periodbiljetten på HRT-kortet eller i HSL-appen och lägst hos dem som köper enkelbiljetter i försäljningsställen eller i automater.

Sammanlagt 10 689 personer besvarade enkäten som gjordes i mars. Vi mäter rekommendationsviljan bland våra kunder fyra gånger om året genom en enkät som skickas ut per e-post. Enkäten ger ett statiskt NPS-värde som varierar från -100 till +100. Enkäten genomförs i mars, juni, september och december.