HSL:n hallituksen päätöksiä 21.5.2024

HSL:n hallitus kokoontui 21. toukokuuta 2024 ja teki päätökset seuraavista asioista.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023

Hallitus päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja valmistella syysyhtymäkokoukselle lausunnon arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpiteistä.

Linkki kokousasiaan

 

Metroliikenteen liikennöintisopimuksen jatkosopimuksen solmiminen

Hallitus päätti jatkaa metron liikennöintisopimusta Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa 7,5 vuodella 1.1.2025 alkaen.
  
Linkki kokousasiaan

 

Ajoneuvoreitittimien hankinta linja-auto- ja kiskokalustoon

Hallitus päätti valita ajoneuvoreitittimien toimittajaksi Cinia Oy:n.

Linkki kokousasiaan

 

Microsoft Unified Enterprise -tukipalvelusopimuksen hankinta

Hallitus päätti hankkia Microsoft Unifies Enterprisen – tukipalvelusopimuksen yhteensä neljäksi vuodeksi ajalle 22.5.2024-21.5.2028.

Linkki kokousasiaan