HSL selvitti joukkoliikenteen rahoituksen nykytilaa ja tulevaisuutta

HSL selvitti 2022–2023 jäsenkuntiensa kanssa HSL:n rahoituksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

HSL:n kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi toiminnan aloittamisen jälkeen. Selvityksen perusteella HSL:n kustannukset nousevat 2020-luvulla yli miljardiin euroon vuodessa ja nousu jatkuu 2030-luvulla. HSL:n pitkäaikaiset sitoumukset ja velvoitteet ovat ensi vuosikymmenellä vähintään 10 miljardia euroa.

 

Infrakorvaukset nostavat kustannuksia

Kustannusten nousu johtuu ennen muuta infrakorvauksista, joita HSL maksaa kunnille joukkoliikenneinfrastruktuurin rakentamisesta ja käytöstä. Tällaista infrastruktuuria ovat esimerkiksi metrorata ja -asemat, raitiotiet ja bussiterminaalit. Infrakustannuksiin sisältyy myös HSL:n maksama vuosittainen viiden prosentin korko. Malli on kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen.

 

Tyypillisesti joukkoliikenneinvestointeja rahoitetaan esimerkiksi maan arvon nousulla uuden raide hankkeen läheisyydessä tai investointi kustannukset on budjetoitu valtiolle, alueelle tai kunnalle. Vuonna 2023 infrakustannukset muodostivat  24 prosenttia HSL:n vuosi kustannuksista, eli runsaat 197 miljoonaa euroa).

 

Vielä vuonna 2010 infrakustannusten osuus HSL:n vuosikustannuksista oli 12 prosenttia (runsaat 59 miljoonaa euroa). Vuosikustannuksissa 2035 osuuden arvioidaan nousevan jo 25 prosenttiin eli noin 280 miljoonaan euroon, mikä on viisinkertainen HSL:n aloitusvuoteen verrattuna.

 

Infrakustannusten lisäksi myös operointikustannukset ovat kasvussa. Vuonna 2035 niiden ennakoidaan olevan noin 740 miljoonaa euroa, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Operointikustannuksiin lasketaan liikennöinnin lisäksi myös liikenteen hoitamiseen tarvittavat varikot ja liikennevälineet.

 

Operointikustannuksia nostaa etenkin se, että uusien yhteyksien hoitamiseen tarvitaan myös uutta kalustoa ja entistä enemmän varikkokapasiteettia. Kustannusten nousu haastaa sekä joukkoliikenteen maltillisen hinnoittelun että houkuttelevan palvelutason. HSL:n ja omistaja kuntien pitää yhdessä etsiä ratkaisuja tilanteeseen, jotta joukko liikenne säilyy Helsingin seudulla houkuttelevana myös tulevaisuudessa.