Joukkoliikenne kuuluu kaikille

HSL:n palvelujen kehittämistyöhän osallistui yli 200 000 ihmistä vuonna 2023

 

 

Mahdollisimman hyvää joukkoliikennettä mahdollisimman monille

HSL:ssä pitkään tehty osallisuuden kehittämistyö koottiin vuonna 2023 koko HSL:n yhteiseksi osallisuusmalliksi. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman hyvää joukkoliikennettä mahdollisimman monelle. Mallin avulla pyrimme yhä paremmin kuulemaan kaikkien asiakasryhmiemme ääntä, emme vain aktiivisimpien ja äänekkäimpien ääntä.

Vuonna 2023 HSL:n palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön osallistui yli 200 000 ihmistä. Osallistamisen laadullisissa menetelmissä kuten haastatteluissa, työpajoissa ja testauksessa oli yli 400 osallistujaa.

Kyselyihin vastasi yli 200 000 vastaajaa. Saamaamme palautetta ja kokemustietoa hyödynsimme laajasti joukkoliikennepalveluiden suunnittelussa ja kehityksessä. Myös vastuullisuusohjelmamme tehtiin asukkaita ja sidosryhmiä osallistaen. Vastuullisuutta koskevaan kyselyyn vastasi yli 5000 ihmistä.