Kehitämme osallisuutta uusilla kokeiluilla

Kurotamme osallisuustyöllämme heitä kohti, joiden on vaikea saada ääntään kuuluviin. Pyrimme lisäämään etenkin nuorten ja vieraskielisten kanssa tehtyä työtä kokeilemalla ja pilotoimalla erilaisia yhteistyön malleja.

 

Kokeilujamme vuonna 2023

Vuonna 2023 kokeilimme muun muassa seuraavaa:

• Olimme yhteydessä kaikkiin HSL-alueen kuntiin ja kutsuimme kuntien nuorisovaltuutetut kehittämään yhteistyön tapaa vuodelle 2024.
• Teimme yhteistyötä erään lukion kanssa maantiedon kurssilla, jossa keräsimme nuorten kokemuksia ja ajatuksia joukkoliikenteestä.
• Yhdessä Suomen somalialaisten liiton kanssa teimme haastattelututkimuksen, jossa saimme 78 vastaajan ajatuksia matkustajainformaatiomme nykytilasta ja kehittämisen tarpeista.
• Olimme mukana liikenneturvallisuusviikon avajaistapahtumassa keskustelemassa nuorten kanssa liikenneturvallisuudesta joukkoliikenteessä.