Liikennöinnin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 63 prosenttia vuodesta 2010

Olemme vuoteen 2023 loppuun mennessä onnistuneet vähentämään joukkoliikenteen lähipäästöjä – typen oksidien ja pienhiukkasten määrää – yli 90 % vuoteen 2010 verrattuna.

 

Tavoitteena päästötön joukkoliikenne

Liikennöinnin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet -63 % vuoteen 2010 verrattuina. Tavoitteenamme on vähentää vuoteen 2025 mennessä joukkoliikenteen operoinnin CO2-päästöjä 90 % vuoteen 2010 verrattuna. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on tarjota joukkoliikennepalvelut päästöttömästi.


Liikenteen päästöjen väheneminen jatkuu, kun bussiliikenne siirtyy kulkemaan sähköllä. Ympäristöbonusten ansiosta voimme joustavasti ja kustannustehokkaasti hyvittää sopimusliikennöitsijöille päästöjä alentavia toimenpiteitä ja siten tukea päästövähennystavoitteemme saavuttamista. Vuodelle 2023 ympäristöbonuksiin varattiin 1,5 milj. euroa.

 

EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin myötä valmisteltu kansallinen lainsäädäntö (Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista) edellyttää, että tarkastelukaudella 2021–2025 HSL:n uusissa liikennepalvelusopimuksissa 3 % busseista on päästöttömiä ja lisäksi 6 % puhtaita eli vähäpäästöisiä.

 

Aikavälillä 2021–2023 HSL:n tilanne on jo 55 % päästöttömiä busseja ja 7 % puhtaita busseja. HSL ylittää siis selvästi lakisääteisen velvollisuutensa.