Maksamme liikennöitsijöille bonuksia päästöjen vähentämisestä

Kannustamme bussiliikennöitsijöitä vähentämään päästöjä HSL:n ympäristöbonuksen avulla. Ympäristöbonusta maksetaan uusista, päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, jotka ylittävät voimassa olevien sopimusten sitoumukset. Bonuksilla hyvitetään liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja.

 

Bussiyhtiöt hankkivat biopolttoaineita vuoden 2023 ympäristöbonuksilla

Ympäristöbonuksesta järjestetään vuosittain tarjouskilpailu, jossa hyväksytään parhaat ja kustannustehokkaimmat toimenpiteet.

 

Hyväksyttävien tarjousten yhteenlaskettu ympäristöhyöty tulee olla vähintään sama kuin hyväksyttyjen tarjousten hinta yhteensä. Tarjoukset hyväksytään kustannustehokkuuden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.


Maksoimme 2023 bussiyhtiöille yhteensä 1 376 421 euroa miljoonaa euroa ympäristöbonuksia, jotka menivät päästöjä alentavista biodieselin käytöstä hyväksyttyjen tarjousten mukaisesti ajalle 01.02.2023–31.01.2024:


• Helsingin Bussiliikenne Oy 753 141 euroa (+alv), Oy Pohjolan liikenne Ab 623 280 euroa, (+alv).
• Päästöjä alentavasta kalustoinvestoinnista hyväksytyn tarjouksen mukaisesti 1.2.2024 alkaen, kohteen 213a sopimuksen päättymiseen saakka Nobina Oy:lle vuosittain 6 400 euroa (+alv);


Ympäristöbonus maksetaan liikennöitsijälle bonuksena liikennöintikorvausten lisäksi.


Vuoden 2023 ympäristöbonusten avulla bussiyhtiöt hankkivat noin 8,5 miljoonaa litraa sataprosenttista biopolttoainetta. Vuonna 2023 ympäristöbonuskilpailulla vähennettiin CO2-päästöjä 15 077 tonnia, typenoksidipäästöjä 9310 kg ja pienhiukkaspäästöjä 366 kg.
Vuodesta 2012 vuoden 2024 tammikuuhun mennessä ympäristöbonuksia on maksettu 13 329 906 euroa.

 

Ympäristöbonuksemme kannustamana tehdyt toimenpiteet ovat merkittävästi vähentäneet HSL:n järjestämän linja-autoliikenteen päästöjä ja seudun ilmanlaatu on sen johdosta parantunut.