HSL:n hallituksen päätöksiä 31.10.2023

HSL:n hallitus kokoontui 31. lokakuuta 2023 ja teki päätökset seuraavista asioista.

Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen (infrakorvaukset)

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle muutosta HSL:n infrakorvauksiin varattuun talousarvioon niin, että pikaraitiotie 15:sta maksettava infrakorvaus Espoolle on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000 euroa.

Linkki kokousasiaan

Matkalippujen hintojen vahvistaminen ja muu hinnoittelu 1.1.2024 alkaen

Hallitus päätti vahvistaa matkalippujen arvonlisäverolliset hinnat liitteenä olevan taulukon mukaisesti sekä tuoda sarjalipun pysyväksi tuotteeksi HSL:n lippuvalikoimaan. Vuoden 2024 hinnoittelussa kahden vyöhykkeen lippujen hinnat alenevat keskimäärin 5,3 %. D-vyöhykkeen lippujen hinnat laskevat 2,8 %. Hintatason keskimääräinen muutos on -4.0 %

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen puheenjohtajan ratkaisevalla äänellä, koska  äänet jakautuivat tasan 7-7.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-2026

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä hyväksyä vuoden 2024 sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti: toimintamenot 909 000 000 euroa, investointimenot 23 479 000 euroa ja kuntaosuudet 491 725 000 euroa. Vuonna 2024 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai peruspääomasta tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Junaa korvaavan liikenteen tarjouskilpailun käynnistäminen

Hallitus päätti käynnistää marraskuussa junaliikennettä väliaikaisesti korvaavan bussilinjaston tarjouskilpailun.  Korvaavia yhteyksiä tarvitaan Espoon kaupunkiratahankkeen ratatöistä aiheutuvien junaliikenteen katkojen ajaksi. Ratatöitä tehdään keväästä syksyyn 2024 kestävän jakson aikana.

Linkki kokousasiaan

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää Johanna Laisaarelle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee tilalle uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki kokousasiaan