HSL:n tähtäimessä joukkoliikennematkojen lisääminen tulevina vuosina

HSL pyrkii tulevina vuosina säilyttämään joukkoliikenteen hyvän palvelutason ja lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, mikä samalla parantaa HSL:n taloutta kasvaneina lipputuloina. Matkustuksen lisäämistä tavoittelemme etenkin kohdennetuilla ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoavilla toimilla. HSL:n hallitus ehdotti yhtymäkokoukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2024–2026 kokouksessaan tiistaina 31.10.2023.

Vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat peräisin HSL:n strategian keskeisistä menestystekijöistä. Menestystekijöitä ovat kasvu asiakasymmärryksellä, sujuvat matkaketjut ja tieto ja osaaminen.

HSL toimintamenojen vuonna 2024 lasketaan olevan 908,7 miljoonaa euroa. Se on 65,8 miljoonaa euroa (7,8 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2023 ennuste. Vuonna 2025 toimintamenojen arvioidaan olevan 928,8 miljoonaa euroa.

Toimintamenoja kasvattavat operointikustannusten sekä kunnille maksettavien joukkoliikenneinfrastruktuurin käyttökorvausten kasvu. Nämä johtuvat etenkin pikaraitiolinja 15:n käynnistymisestä. Infrakorvausten arvioidaan muodostavan toimintamenoistamme vuonna 2024 ennätyksellisen korkeat 220,6 miljoonaa euroa (24,3 prosenttia), ja summa kasvaa tulevina vuosina entisestään.

Toimintatulojen arvioidaan vuonna 2024 olevan 894,1 miljoonaa euroa, mikä on 28,3 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2023 ennuste. Toimintatuloista 43,1 prosenttia on lipputuloja ja 55 prosenttia kuntaosuuksia.

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu tavoitteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat 375 miljoonaan nousuun vuonna 2024, mikä on 5,5 prosenttia vähemmän kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Lipputuloja tavoittelemme yhteensä 385,0 miljoonaa euroa, mikä ylittää vuoden 2019 tason (383,1 miljoonaa euroa). Vuonna 2024 lipputulotavoite on 8,9 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia) suurempi kuin vuoden 2023 ennuste.