Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

HSL:n hallitus kokoontuu tiistaisin klo 9.

Syksyn 2016 kokoukset:
16.8., 6.9., 27.9., 25.10., 15.11. ja 13.12.  

Kevään 2017 kokoukset:
24.1., 14.2., 7.3., 21.3., 11.4., 2.5., 23.5., 13.6

Syksyn 2017 kokoukset:
22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 21.11., 12.12 

Hallituksen esityslista liitteineen julkaistaan HSL:n kotisivuilla noin kolme päivää ennen kokousta. Yhtymäkokouksen esityslista  julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta.

Esityslistat ovat kotisivuilla siihen asti, kunnes kokouksen pöytäkirja on julkaistu, jonka jälkeen pöytäkirja korvaa esityslistan. Pöytäkirjat julkaistaan tarkastamattomina. Jos pöytäkirjaan tulee tarkastuksessa muutoksia, se julkaistaan uudelleen. HSL:n hallituksen ja yhtymäkokouksen keskeiset päätökset julkaistaan myös tiedotteina.

HSL:n hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaineistoista näkyy tällä sivulla aina uusin esityslista tai pöytäkirja. Valitsemalla toimielimen saat näkyviin aiemmat pöytäkirjat.

Katso esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa


Yhtymäkokous

Ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän tilinpäätöksestä viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa.

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 prosenttia. Vuonna 2013 Helsingillä on 50 prosenttia ääniosuuksista, Espoolla 22,8, Vantaalla 18,3, Kirkkonummella 3,3, Keravalla 3,1, Kauniaisilla 0,8 ja Sipoolla 1,7 prosenttia.


Hallitus

HSL:n hallitus valvoo kuntayhtymän etua, järjestää sen hallinnon ja päättää toimintaperiaatteista. Lisäksi hallitus muun muassa päättää taksoista ja tariffeista, toimialueensa joukkoliikenteen palvelutarjonnan määrästä ja laadusta sekä hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista.

Yhtymäkokous valitsee HSL:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi eli neljä vuotta, kuitenkin niin, että ensimmäinen toimikausi päättyi vuoden 2012 lopussa. HSL:n hallituksessa on 14 jäsentä eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä. Näillä kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Helsingillä on hallituksessa vuosina 2013 – 2016 seitsemän jäsentä ja 7 varajäsentä, Espoolla kolme jäsentä ja varajäsentä, Vantaalla kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä, Kirkkonummella yksi jäsen, Keravalla ja Sipoolla molemmilla on yksi varajäsen. Kauniainen on nimittänyt hallitukseen asiantuntijaedustajan. Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, mikäli hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Myös asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

HSL:n hallitus 2013-2016

Jäsen

 Varajäsen

Risto Rautava (KOK/H), pj.
risto.rautava(at)elisanet.fi

Harri Nikander  (KOK/Ke)
harri.nikander@gmail.com, 040 181 6092
Hennariikka Andersson (KOK/H)
hennariikka.andersson@gmail.com
Aku Aarva (KOK/H)
Jaana Pelkonen (KOK/H) Sini Jokinen (KOK/H)
Janne Tähtikunnas (KOK/E)
janne(at)tahtikunnas.fi, 0400 839 583
Ulla Palomäki (KOK/E)
palomakiulla@gmail.com, 040 555 1148
Markku Weckman (KOK/V)
markku.weckman@elisanet.fi, 0400 703 904
Laura Simik (KOK/H)
Sirpa Hertell (Vihr./E), vpj.
sirpa.hertell@vihreat.fi, 050 566 6818
Heli Halava (Vihr./E)
heli.halava@gmail.com
Ville Ylikahri (Vihr./H)
ville.ylikahri@gmail.com, 041 516 5671
Jessica Karhu (Vihr./H)
jessica.karhu@iki.fi
Hanna Valtanen (Vihr./V)
hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi, 050 568 1960
Emil Bulut (Vihr./V)
Tarja Kantola (SDP/H)
kantolantarja@gmail.com, 050 555 0833
Mirva Haltia-Holmberg (SDP/H)
mirva@haltia.net
Hannele Kerola (SDP/E)
hkerola@elisanet.fi, 040 828 9901
Sami Lehtonen (SDP/E)
Jukka Hako (SDP/V)
jukka.hako@kellastupa.fi, 050 465 0399
Markku J. Jääskeläinen (SDP/V)
Pekka M. Sinisalo (PS/Ki)
pekka.sinisalo@kirkkonummi.fi, 040 648 2110
Matti Kopra (PS/H)
matti.kopra@welho.com, 040 574 3885
Hanna Mithiku (Vas./H)
hanna.mithiku@helsinki.fi
Hannu Koponen (Vas./H)
koponenhannu@gmail.com
Björn Månsson (RKP/H)
bjorn.mansson@sfp.fi
Christel Liljeström  (RKP/Si)
christel@liljestrom.nu, 050 308 2460

H (Helsinki)
E (Espoo)
V (Vantaa)
Ke (Kerava)
Ki (Kirkkonummi)
Si (Sipoo)


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä.

HSL:n tarkastuslautakunta 2013-2016

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Ilkka Malmivaara, pj. (KOK/V)  Heikki Hiltunen (KOK/E)
 Jaana Meklin (KOK/H)  Hanna Laakso (KOK/H)
 Kimmo Kyrölä, vpj. (Vihr./E)  Petteri Niskanen (Vihr./V)
 Juhani Turkkila (SDP/H)  Hannele Halonen (SDP/V)
 Saana Lehto (PS/E)  Kari Paunonen (PS/E)

Perussopimus

HSL:n hallintosääntö

HSL:n johtosääntö

Takaisin ylös