Päätöksenteko

Yhtymäkokous

Ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän tilinpäätöksestä viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa.

Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 prosenttia. Vuonna 2018 Helsingillä on 49,7 prosenttia ääniosuuksista, Espoolla 21,4; Vantaalla 17,2; Kirkkonummella 3,1; Tuusulalla 3,0; Keravalla 2,8; Sipoolla 1,6; Kauniaisilla 0,7 ja Siuntiolla 0,5.

Vuoden 2020 yhtymäkokoukset pidetään perjantaina 24.4.2020 klo 9.00 ja tiistaina 24.11.2020 klo 11.00.

Hallitus

HSL:n hallitus valvoo kuntayhtymän etua, järjestää sen hallinnon ja päättää toimintaperiaatteista. Lisäksi hallitus muun muassa päättää taksoista ja tariffeista, toimialueensa joukkoliikenteen palvelutarjonnan määrästä ja laadusta sekä hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista.

Yhtymäkokous valitsee HSL:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi eli neljä vuotta. HSL:n hallituksessa on 14 jäsentä eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä. Näillä kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Helsingillä on hallituksessa vuosina 2017–2021 seitsemän jäsentä ja 6 varajäsentä. Espoolla on kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä. Vantaalla on kolme jäsentä ja saman verran varajäseniä. Kirkkonummella on yksi varsinainen jäsen ja Keravalla, Sipoolla ja Tuusulalla kaikilla yksi varajäsen. Kauniainen ja Siuntio ovat nimittäneet hallitukseen asiantuntijaedustajan. Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, mikäli hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa. Myös asiantuntijaedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

HSL:n hallitus kokoontuu tiistaisin klo 9.00.

Vuoden 2020 kokouspäivät ovat 21.1., 11.2., 3.3., 24.3., 1.4. (klo 18.00), 14.4., 29.4. (klo 18.30), 5.5., 26.5., 16.6., 2.7., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 24.11. sekä 15.12.

HSL:n hallitus

Hallituksen sidonnaisuudet 

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Hallituksen esityslista liitteineen julkaistaan HSL:n kotisivuilla noin kolme päivää ennen kokousta. Yhtymäkokouksen esityslista  julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta.

Esityslistat ovat kotisivuilla siihen asti, kunnes kokouksen pöytäkirja on julkaistu, jonka jälkeen pöytäkirja korvaa esityslistan. Pöytäkirjat julkaistaan tarkastamattomina. Jos pöytäkirjaan tulee tarkastuksessa muutoksia, se julkaistaan uudelleen. HSL:n hallituksen ja yhtymäkokouksen keskeiset päätökset julkaistaan myös tiedotteina.

HSL:n hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaineistoista näkyy tällä sivulla aina uusin esityslista tai pöytäkirja. Valitsemalla toimielimen saat näkyviin aiemmat pöytäkirjat.

Katso tästä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat 10.5.2020 asti

Katso tästä toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat 11.5.2020 alkaen

Viranhaltijapäätökset

HSL:n viranhaltijapäätöksiä julkaistaan HSL:n verkkosivuilla. Viranhaltijapäätöksistä julkaistaan kaikki hankintapäätökset ja sellaiset muut päätökset, joihin voi kuntalain mukaan hakea muutosta. Päätökset pidetään nähtävillä kuusi kuukautta.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Nämä liitteet, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, ovat saatavilla HSL:n kirjaamosta. Lisätietojen antajat tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse. HSL:n työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hsl.fi ja HSL:n vaihteen puhelinnumero on (09) 4766 4444.

Katso tästä viranhaltijapäätökset 10.5.2020 asti

Katso tästä viranhaltijapäätökset 11.5.2020 alkaen


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä.

HSL:n tarkastuslautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
 Ilkka Malmivaara, pj. (KOK/V) Miia Lindell (KOK/V)
 Hannele Luukkainen (KOK/H) Perttu Hillman (KOK/H)
 Eini Aho, vpj. (Vihr./E) Tony Hagerlund (Vihr./E)
 Vesa Virri (Vihr./H) Sari Näre (Vihr./H)
 Petteri Auvinen (SDP/H) Eija Paananen (SDP/H)

HSL:n perussopimus

HSL:n hallintosääntö

HSL:n asiakirjamaksut

 

 

Takaisin ylös