Päätöksenteko

Yhtymäkokous vastaa HSL:n toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

HSL:n hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus johtaa HSL:n toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä huolehtii toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti.

HSL:n toimitusjohtaja johtaa hallituksen alaisena HSL:n hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Lisätietoa HSL:n hallinnosta:

Uusimmat päätökset

Sidonnaisuusilmoituslistaus

Näet HSL:n hallituksen jäsenten, varajäsenten, toimitusjohtajan sekä hallituksen esittelijän sidonnaisuusilmoitukset alla olevasta listauksesta.