Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
785 30.4.2019 19:09 - 20:04
Regiontrafik, linje 785, försenas. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 19:04 - 20:04.
S
125 30.4.2019 18:28 - 19:30
Esbo lokaltrafik, linje 125 från Esboviken, kl. 18:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
40 30.4.2019 17:33 - 18:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 17:16 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
435 30.4.2019 16:42 - 17:25
Regiontrafik, linje 435 från Skrakaby, kl. 16:25 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
E 30.4.2019 15:46 - 17:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 16:05 inställd.
S
2 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:15
Spårvagnslinje 2 kör via Mannerheimvägen och Bulevarden till ändhållplatsen för linje 6 i Sandviken. Buss 3X ersätter mellan Mannerheimvägen-Bulevarden-Fredriksgatan-Södra kajen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:00.
S
3 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:00
Spårvagnslinje 3 kör från Bulevarden till ändhållplatsen för linje 6 i Sandviken. Buss 3X ersätter mellan Bulevarden-Fredriksgatan-Södra kajen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:00.
S
4 5 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:30
Spårvagnslinjerna 4 och 5 kör via Kronohagen och Järnvägstorget. Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset trafikeras inte. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:30.
S
7 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 01:00
Spårvagnslinje 7 kör via Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan eller Kronohagen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 01:00.
S
M2 M1 30.4.2019 09:44 - 12:00
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:05 - 12:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor