Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
701 29.4.2019 15:24 - 16:30
Närbusslinje 701 från Brobacka, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
97 29.4.2019 15:15 - 16:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 15:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 29.4.2019 14:40 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 29.4.2019 14:20 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 29.4.2019 13:28 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:07 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
611 29.4.2019 11:37 - 12:49
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 11:49 inställd. Orsak: olycka.
S
550 29.4.2019 10:30 - 11:16
Regiontrafik, linje 550 från Westendstationen, kl. 10:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
124 29.4.2019 08:24 - 09:31
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 08:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
518 29.4.2019 08:10 - 09:05
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 08:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717 29.4.2019 07:48 - 08:40
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor