Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
227 22.3.2019 21:35 - 22:31
Esbo lokaltrafik, linje 227 från Alberga, kl. 21:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
214T 22.3.2019 21:06 - 22:02
Esbo lokaltrafik, linje 214T från Jupper, kl. 21:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
321 22.3.2019 17:12 - 18:04
Regiontrafik, linje 321 från Gammelgård, kl. 17:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
532 22.3.2019 16:21 - 17:23
Esbo lokaltrafik, linje 532 från Mattby, kl. 16:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 22.3.2019 14:49 - 15:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 14:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
531 22.3.2019 14:21 - 15:07
Esbo lokaltrafik, linje 531 från Jorv, kl. 14:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 22.3.2019 12:36 - 13:07
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 12:07 inställd.
S
8 1 7 6 22.3.2019 10:53 - 11:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby , 6 mot Arabia , 8 mot Arabia och 7 mot Västra Böle , möjliga förseningar. Orsak: olycka. Plats: Sturenkatu/Elimäenkatu. Beräknad tid: 10:53 - 11:15.
S
124K 22.3.2019 08:47 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Hagalund, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 22.3.2019 07:56 - 08:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 07:59 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor