Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 9.5.2018 17:11 - 18:16
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 17:16 inställd.
S
631 9.5.2018 17:09 - 18:00
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby , undantagsrutt. Orsak: olycka. Beräknad tid: 16:10 - 18:00
S
I P 9.5.2018 17:07 - 17:40
Närtågen: I mot flygplatsen och Helsingfors och P mot flygplatsen och Helsingfors , försenar. Orsak: skadegörelse . Plats: Mårtensdal. Beräknad tid: 16:50 - 17:40.
S
631 9.5.2018 16:19 - 17:00
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Dickursby , undantagsrutt. Orsak: olycka. Beräknad tid: 16:10 - 17:00.
S
39 9.5.2018 16:01 - 17:07
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 16:07 inställd. Orsak: olycka.
S
1 9.5.2018 15:52 - 16:15
Spårvägslinje 1, på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Plats: Mäkelänkatu x Vähänkyröntie. Beräknad tid: 15:25 - 16:15.
S
506 9.5.2018 15:52 - 17:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 506 från Mejlans, kl. 16:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
95 9.5.2018 15:39 - 16:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 9.5.2018 15:25 - 15:50
Spårvägslinje 1, undantagsrutt. Simcenter - Böle station - Simcenter - körs inte till Kottby. Orsak: olycka. Plats: Mäkelänkatu x Vähänkyröntie. Beräknad tid: 15:22 - 15:50.
S
560 9.5.2018 14:51 - 15:44
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 14:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor