Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
59 15.5.2018 14:55 - 15:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 14:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
549 15.5.2018 14:04 - 15:17
Esbo lokaltrafik, linje 549 från Hagalund, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 15.5.2018 14:02 - 17:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 16:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
124 15.5.2018 14:01 - 15:16
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Hagalund, kl. 14:16 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
36 15.5.2018 13:12 - 16:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 15:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
36 15.5.2018 13:11 - 15:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 14:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
4 15.5.2018 12:36 - 12:45
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs , försenad. Orsak: felparkerad bil. Plats: Aleksanterinkatu. Beräknad tid: 12:34 - 12:45.
S
713 15.5.2018 11:25 - 15:23
Närbusslinje 713 från Kungsbacka , undantagsrutt . Orsak: gatan avstängd . Plats: Körs ej via Hirvimäkivägen. Beräknad tid: 11:23 - 15:23.
S
565 15.5.2018 11:21 - 12:09
Regiontrafik, linje 565 från Esbo centrum, kl. 11:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 9 5 3 10 8 1 7 6T 2 6 15.5.2018 10:08 - 11:30
Spårvägslinjerna: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 6T, 2, 3, 5 och 7, möjliga förseningar. Orsak: statsbesök. Beräknad tid: 10:06 - 11:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor