Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 20.11.2018 07:53 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 20.11.2018 07:43 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 08:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 20.11.2018 07:42 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 07:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 20.11.2018 07:34 - 08:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 07:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
111 20.11.2018 07:26 - 08:53
Esbo lokaltrafik, linje 111 från Sälviken, kl. 07:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
165 20.11.2018 07:23 - 09:09
Esbo lokaltrafik, linje 165 från Köklax, kl. 08:09 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
165 20.11.2018 07:15 - 08:11
Esbo lokaltrafik, linje 165 från Mattby, kl. 07:11 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
724 20.11.2018 07:08 - 08:20
Regiontrafik, linje 724 från Lövkulla, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
718 20.11.2018 07:07 - 08:15
Regiontrafik, linje 718 från Nissas, kl. 07:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
544 20.11.2018 06:34 - 07:29
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 06:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor