Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 21.12.2018 17:23 - 18:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 17:15 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
561 21.12.2018 17:03 - 17:49
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 16:49 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
561 21.12.2018 17:03 - 18:04
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 17:04 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
64 21.12.2018 16:36 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 21.12.2018 16:31 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 16:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
24 21.12.2018 16:06 - 17:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 16:06 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
63 21.12.2018 15:37 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 21.12.2018 15:32 - 16:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 15:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
164A 21.12.2018 15:31 - 16:35
Regiontrafik, linje 164A från Kampen, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39B 21.12.2018 15:21 - 16:23
Regiontrafik, linje 39B från Kampen, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor