Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 29.1.2019 20:39 - 21:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 20:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 29.1.2019 20:21 - 21:38
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 20:38 inställd.
S
75 29.1.2019 20:05 - 20:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Parkstad station, kl. 19:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 29.1.2019 19:59 - 20:30
Spårvägslinjerna: 2 mot Västra Böle och 3 mot Olympiaterminalen , undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kauppatori. Beräknad tid: 19:57 - 20:30.
S
322 29.1.2019 19:46 - 20:51
Regiontrafik, linje 322 från Vandaforsen, kl. 19:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
E 29.1.2019 19:36 - 21:27
Närtåget E mot Köklax, kl. 20:27 inställd.
S
E 29.1.2019 19:36 - 22:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 21:05 inställd.
S
55 29.1.2019 19:14 - 20:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 19:34 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
55 29.1.2019 18:54 - 19:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 18:54 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
79 29.1.2019 18:33 - 19:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 18:18 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor