Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
246K 29.11.2018 17:01 - 17:48
Esbo lokaltrafik, linje 246K från Esbo centrum, kl. 16:48 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
71 29.11.2018 17:01 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 29.11.2018 16:53 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 29.11.2018 16:12 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 29.11.2018 15:07 - 16:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:32 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 29.11.2018 15:00 - 17:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:02 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 29.11.2018 14:56 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 29.11.2018 14:45 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61T 29.11.2018 14:28 - 15:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 61T från Järnvägsstationen, kl. 14:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 29.11.2018 14:18 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:35 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor