Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
97V 2.3.2019 06:50 - 07:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Mellungsbacka (M), kl. 06:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
125 2.3.2019 06:20 - 07:05
Esbo lokaltrafik, linje 125 från Hagalund, kl. 06:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
911 1.3.2019 18:23 - 18:45
Regiontrafik, linje 911, på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 18:21 - 18:45.
S
165 118 1.3.2019 18:22 - 18:45
Esbo lokaltrafik, linjerna: 118 och 165, på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 18:19 - 18:45.
S
911 1.3.2019 17:53 - 18:30
Regiontrafik, linje 911, Också möjliga förseningar . Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 17:22 - 18:30.
S
165 1.3.2019 17:53 - 18:30
Esbo lokaltrafik, linje 165, Också möjliga förseningar . Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 17:23 - 18:30.
S
3 1.3.2019 17:36 - 17:55
Spårvägslinje 3 mot Mejlans, försenad. Orsak: olycka. Plats: Eteläranta. Beräknad tid: 17:34 - 17:55.
S
165 1.3.2019 17:23 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linje 165, Också möjliga förseningar . Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 16:54 - 18:00.
S
911 1.3.2019 17:22 - 18:00
Regiontrafik, linje 911, Också möjliga förseningar . Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 16:54 - 18:00.
S
911 1.3.2019 16:54 - 17:30
Regiontrafik, linje 911, Också möjliga förseningar . Orsak: olycka. Plats: Hansavägen. Beräknad tid: 16:39 - 17:30.

Sidor

Sidor