Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10 1 24.11.2018 12:28 - 14:00
Spårvägslinjerna: 1 och 10, undantag möjliga. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 08:57 - 14:00.
S
4 5 10 1 24.11.2018 08:57 - 12:45
Spårvägslinjerna: 1, 4, 10 och 5, undantag möjliga. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 08:54 - 12:45.
S
55 23.11.2018 20:25 - 21:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 20:14 inställd. Orsak: olycka.
S
3 1 23.11.2018 19:48 - 19:55
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 3 mot Mejlans, undantag möjliga. Orsak: hinder på spåren. Plats: Väärinpysäköity auto, Viiskulmassa.. Beräknad tid: 19:35 - 19:55.
S
561 23.11.2018 19:01 - 20:07
Regiontrafik, linje 561, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Tasetie. Beräknad tid: 17:07 - 20:07.
S
735 23.11.2018 18:17 - 19:02
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Dickursby, kl. 18:02 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
Y 23.11.2018 18:01 - 19:24
Närtåget Y mot Helsingfors, kl. 18:24 inställd.
S
213 23.11.2018 17:33 - 18:15
Regiontrafik, linje 213 från Köklax, kl. 17:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
562 23.11.2018 17:13 - 20:07
Vanda lokaltrafik, linje 562, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Tasetie. Beräknad tid: 17:07 - 20:07.
S
561 962 23.11.2018 17:12 - 20:07
Regiontrafik, linjerna: 962 och 561, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Tasetie. Beräknad tid: 17:07 - 20:07.

Sidor

Sidor