Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
544 11.2.2019 15:50 - 18:48
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 17:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 11.2.2019 15:18 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 11.2.2019 15:15 - 16:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
544 11.2.2019 15:07 - 18:05
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 17:05 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
51 11.2.2019 14:38 - 15:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 14:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
544 11.2.2019 14:29 - 17:27
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Stensvik, kl. 16:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 11.2.2019 14:10 - 15:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
348 11.2.2019 13:52 - 15:19
Esbo lokaltrafik, linje 348, möjliga förseningar. Orsak: gatan avstängd. Plats: Luukinranta. Beräknad tid: 13:49 - 15:19.
S
813 11.2.2019 13:48 - 14:44
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 13:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
544 11.2.2019 13:45 - 16:43
Esbo lokaltrafik, linje 544 från Alberga, kl. 15:43 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor