Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
94 21.9.2017 15:49 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 17:47 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 15:49 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 17:47 inställd. Orsak: strejk.
S
111 21.9.2017 15:49 - 18:47
Regiontrafik, linje 111 från Helsingfors, kl. 17:47 inställd. Orsak: strejk.
S
65 21.9.2017 15:49 - 18:47
Esbo lokaltrafik, linje 65 från Esboviken, kl. 17:47 inställd. Orsak: strejk.
S
587 21.9.2017 15:47 - 18:45
Vanda lokaltrafik, linje 587 från Alkärr, kl. 17:45 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 15:47 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 17:45 inställd. Orsak: strejk.
S
736 21.9.2017 15:47 - 18:45
Vanda lokaltrafik, linje 736 från Dickursby, kl. 17:45 inställd. Orsak: strejk.
S
97 21.9.2017 15:46 - 18:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 17:44 inställd. Orsak: strejk.
S
739V 21.9.2017 15:46 - 18:44
Regiontrafik, linje 739V från Järnvägstorget, kl. 17:44 inställd. Orsak: strejk.
S
98 21.9.2017 15:45 - 18:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 17:43 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor