Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 25.7.2017 07:41 - 08:41
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 07:41 inställd.
S
77 25.7.2017 07:19 - 08:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 07:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 30 min. Orsak: tekniska problem mellan Hagnäs - Fiskhamnen. Beräknad tid: 06:24 - 07:00.
S
18 25.7.2017 06:24 - 07:15
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 06:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
611 25.7.2017 05:38 - 06:29
Regiontrafik, linje 611 från Dickursby, kl. 05:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 24.7.2017 20:00 - 25.7.2017 02:30
Spårvägslinje 3 mot Berghäll , undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan. Järnvägstorget och Kajsaniemi trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centralstation. Beräknad tid: kl. 24- 2.30.
S
57 52 24.7.2017 19:30 - 25.7.2017 06:00
Busslinjerna: 52 och 57. Undantagsrutt via Haga rondell. Orsak: vägarbete, Labbackavägen stängd. . Plats: Labbackavägen. Beräknad tid: kl. 20- kl. 6
S
4 5 24.7.2017 07:44 - 08:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 5 från Järnvägsstationen , undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Beräknad tid: 07:27 - 08:00.
S
3 23.7.2017 20:00 - 24.7.2017 02:30
Spårvägslinje 3 mot Berghäll , undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Snellmansgatan - Elisabetsgatan. Järnvägstorget och Kajsaniemi trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Plats: Centralstation. Beräknad tid: kl. 24- 2.30.
S
311 23.7.2017 17:55 - 18:36
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Myrbacka, kl. 17:36 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor