Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
79 28.10.2016 08:45 - 09:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 08:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 28.10.2016 07:11 - 07:30
Spårvägslinje 9 mot Västra terminalen, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Pasila. Beräknad tid: 07:08 - 07:30.
S
7B 28.10.2016 07:09 - 07:30
Spårvägslinje 7B, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Pasila. Beräknad tid: 07:08 - 07:30.
S
51 27.10.2016 18:30 - 19:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 51, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 18:28 - 19:00.
S
561 554 27.10.2016 18:30 - 19:00
Regiontrafik, linjerna: 554 och 561, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 18:26 - 19:00.
S
14 27.10.2016 16:34 - 17:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 16:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 27.10.2016 12:46 - 13:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 15 från Gräsviken(M), kl. 12:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 27.10.2016 11:23 - 12:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 11:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 27.10.2016 09:27 - 10:59
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 10:29 inställd.
S
A 27.10.2016 09:26 - 10:36
Närtåget A mot Alberga, kl. 10:06 inställd.

Sidor

Sidor