Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
111 21.9.2017 08:29 - 11:19
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 10:19 inställd. Orsak: strejk.
S
321 21.9.2017 08:29 - 11:20
Regiontrafik, linje 321 från Helsingfors, kl. 10:20 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 08:29 - 11:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Alberga, kl. 10:20 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 08:29 - 11:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 10:20 inställd. Orsak: strejk.
S
92 21.9.2017 08:29 - 11:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 10:20 inställd. Orsak: strejk.
S
92 21.9.2017 08:29 - 11:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 10:20 inställd. Orsak: strejk.
S
160 21.9.2017 08:28 - 11:18
Regiontrafik, linje 160 från Helsingfors, kl. 10:18 inställd. Orsak: strejk.
S
203 21.9.2017 08:28 - 11:18
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 10:18 inställd. Orsak: strejk.
S
15 21.9.2017 08:28 - 11:18
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 10:18 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 08:28 - 11:18
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 10:18 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor