Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
156 21.9.2017 10:56 - 13:54
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 12:54 inställd. Orsak: strejk.
S
236 21.9.2017 10:56 - 13:54
Esbo lokaltrafik, linje 236 från Serena, kl. 12:54 inställd. Orsak: strejk.
S
731 21.9.2017 10:55 - 13:52
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 12:52 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 10:55 - 13:52
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 12:52 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 10:55 - 13:52
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 12:52 inställd. Orsak: strejk.
S
736 21.9.2017 10:55 - 13:53
Vanda lokaltrafik, linje 736 från Dickursby, kl. 12:53 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 10:54 - 13:52
Regiontrafik, linje 154 från Helsingfors, kl. 12:52 inställd. Orsak: strejk.
S
94A 21.9.2017 10:54 - 13:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Hemgårdsvägen, kl. 12:52 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 10:53 - 13:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 12:51 inställd. Orsak: strejk.
S
88 21.9.2017 10:52 - 13:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 12:50 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor