Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
624 21.9.2017 05:19 - 07:59
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Lövkulla, kl. 06:59 inställd. Orsak: strejk.
S
81 21.9.2017 05:19 - 06:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 05:15 inställd. Orsak: strejk.
S
711 21.9.2017 05:19 - 07:23
Vanda lokaltrafik, linje 711 från Kungsbacka, kl. 06:23 inställd. Orsak: strejk.
S
582KB 21.9.2017 05:18 - 06:26
Esbo lokaltrafik, linje 582KB från Esbo centrum, kl. 05:26 inställd. Orsak: strejk.
S
572K 21.9.2017 05:18 - 06:30
Vanda lokaltrafik, linje 572K från Myrbacka, kl. 05:30 inställd. Orsak: strejk.
S
561 21.9.2017 05:18 - 08:14
Regiontrafik, linje 561 från Östra centrum, kl. 07:14 inställd. Orsak: strejk.
S
624 21.9.2017 05:18 - 07:13
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Dickursby, kl. 06:13 inställd. Orsak: strejk.
S
717 21.9.2017 05:18 - 07:15
Regiontrafik, linje 717 från Järnvägstorget, kl. 06:15 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 05:18 - 06:27
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 05:27 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 05:18 - 07:18
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 06:18 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor