Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
206 21.9.2017 05:09 - 07:05
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 06:05 inställd. Orsak: strejk.
S
238 21.9.2017 05:09 - 07:37
Esbo lokaltrafik, linje 238 från Alberga, kl. 06:37 inställd. Orsak: strejk.
S
533 21.9.2017 05:09 - 07:46
Esbo lokaltrafik, linje 533 från Mattby, kl. 06:46 inställd. Orsak: strejk.
S
739 21.9.2017 05:08 - 07:30
Regiontrafik, linje 739 från Järnvägstorget, kl. 06:30 inställd. Orsak: strejk.
S
543 21.9.2017 05:08 - 06:20
Esbo lokaltrafik, linje 543 från Stensvik, kl. 05:20 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 05:08 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 06:35 inställd. Orsak: strejk.
S
154 21.9.2017 05:08 - 06:14
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 05:14 inställd. Orsak: strejk.
S
84 21.9.2017 05:08 - 06:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 05:59 inställd. Orsak: strejk.
S
89 21.9.2017 05:08 - 07:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 06:23 inställd. Orsak: strejk.
S
238KT 21.9.2017 05:08 - 06:16
Esbo lokaltrafik, linje 238KT från Alberga, kl. 05:16 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor