Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
502 21.9.2017 10:15 - 13:13
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 12:13 inställd. Orsak: strejk.
S
95 21.9.2017 10:15 - 13:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 12:12 inställd. Orsak: strejk.
S
242 21.9.2017 10:14 - 13:10
Esbo lokaltrafik, linje 242 från Esbo centrum, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 10:14 - 13:10
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
158 21.9.2017 10:14 - 13:10
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 10:14 - 13:10
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
242 21.9.2017 10:14 - 13:10
Esbo lokaltrafik, linje 242 från Esbo centrum, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 10:14 - 13:10
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
735 21.9.2017 10:14 - 13:10
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.
S
562 21.9.2017 10:14 - 13:10
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 12:10 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor