Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
553K 21.9.2017 04:50 - 06:05
Regiontrafik, linje 553K från Alberga, kl. 05:05 inställd. Orsak: strejk.
S
574 21.9.2017 04:50 - 06:48
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 05:48 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 04:50 - 06:53
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 05:53 inställd. Orsak: strejk.
S
553 21.9.2017 04:50 - 07:47
Regiontrafik, linje 553 från Alberga, kl. 06:47 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 04:49 - 06:40
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Kungsbacka, kl. 05:40 inställd. Orsak: strejk.
S
712 21.9.2017 04:49 - 07:02
Vanda lokaltrafik, linje 712 från Dickursby, kl. 06:02 inställd. Orsak: strejk.
S
576 21.9.2017 04:49 - 07:25
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 06:25 inställd. Orsak: strejk.
S
218 21.9.2017 04:49 - 07:47
Regiontrafik, linje 218 från Jupper, kl. 06:47 inställd. Orsak: strejk.
S
631 21.9.2017 04:49 - 05:54
Vanda lokaltrafik, linje 631 från Brännberga, kl. 04:54 inställd. Orsak: strejk.
S
717A 21.9.2017 04:48 - 05:48
Regiontrafik, linje 717A från Sottungsby, kl. 04:48 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor