Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 14.9.2017 13:21 - 14:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 12:41 - 14:00.
S
21BX 14.9.2017 12:28 - 13:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 21BX från Hallonnäs, kl. 12:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 14.9.2017 12:10 - 12:40
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras via Brunnsgatan och Mikaelsgatan till Alexandersgatan. Trafikerar inte hållplatserna Studenthuset (0401 och 0402). Orsak: publikevenemang. Plats: Alexandersgatan. Beräknad tid: klo12:10 - 12:40.
S
4 14.9.2017 12:10 - 12:40
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Körs via Järnvägsstation och Kronohagen. Studenhuset, Alexandergatan och Senatstorget trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Alexandersgatan. Beräknad tid: kl 12.10 - 12.40.
S
5 14.9.2017 12:10 - 12:40
Spårvägslinje 5, undantagsrutt. Körs via Snellmansgatan, Elisabetsgatan, Kajsaniemigatan till Trekanten. Senatstorget, Alexandersgatan, Studenthuset och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Alexandersgatan. Beräknad tid: kl 12.10 - 12.40.
S
7 14.9.2017 12:10 - 12:40
Spårvägslinje 7, undantagsrutt. Körs via Kajsaniemigatan. Kronohagen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Alexandersgatan. Beräknad tid: kl 12.10 - 12.40.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer. Beräknad tid: 07:47 - 10:00.
S
436 14.9.2017 11:02 - 12:29
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 11:29 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
43 14.9.2017 08:57 - 09:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Håkansåker, kl. 08:37 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor