Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 3.5.2017 14:41 - 16:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:09 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
20X 3.5.2017 14:35 - 15:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 20X fråm Enåsen, kl. 14:53 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
91K 3.5.2017 14:20 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Krabbäcksvägen, kl. 14:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 3.5.2017 14:20 - 17:06
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 16:06 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 3.5.2017 10:00 - 10:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 09:43 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 3.5.2017 09:15 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 09:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
562 3.5.2017 07:20 - 08:42
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 07:42 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
246T 3.5.2017 07:18 - 08:20
Esbo lokaltrafik, linje 246T från Röylä, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
443 3.5.2017 07:15 - 08:19
Vanda lokaltrafik, linje 443 från Kivistö, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
574 2.5.2017 20:38 - 21:38
Vanda lokaltrafik, linje 574 från Pejas, kl. 20:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor