Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
107 9.8.2017 18:04 - 18:49
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 17:49 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
110T 9.8.2017 17:52 - 18:32
Regiontrafik, linje 110T från Alberga, kl. 17:32 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
147 9.8.2017 17:38 - 18:20
Regiontrafik, linje 147 från Stensvik, kl. 17:20 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
103 9.8.2017 17:14 - 18:04
Regiontrafik, linje 103 från Norra Hagalund, kl. 17:04 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
56 9.8.2017 17:13 - 17:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 56 från Gamlas, kl. 16:54 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
735 9.8.2017 17:07 - 17:52
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 16:52 inställd. Orsak: olycka.
S
31 9.8.2017 16:58 - 17:47
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 9.8.2017 15:40 - 16:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 15:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 5 9.8.2017 15:04 - 15:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 5 från Järnvägsstationen , på väg att normaliseras. Orsak: olycka. Beräknad tid: 14:57 - 15:20.
S
611 9.8.2017 14:05 - 15:02
Regiontrafik, linje 611 från Järnvägstorget, kl. 14:02 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor