Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 6.2.2015 14:36 - 15:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 14:47 inställd.
S
3 1A 2 6.2.2015 07:28 - 07:35
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken , 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Eira , försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Tehtaankatu . Beräknad tid: 07:26 - 07:35.
S
17 6.2.2015 07:18 - 08:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 07:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 6.2.2015 07:18 - 08:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 07:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 6.2.2015 07:09 - 08:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Britas, kl. 07:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1A 2 6.2.2015 07:07 - 07:20
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 1A mot Eira , försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Tehtaankatu . Beräknad tid: 07:02 - 07:20.
S
14 6.2.2015 06:00 - 17:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 14, undantagsrutt Ärtholmsstranden-Eirastranden-Docksgatan-Fabriksgatan. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 7:00 - 17.
S
109N 6.2.2015 01:26 - 02:09
Regiontrafik, linje 109N från Kampen, kl. 01:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
90N 6.2.2015 00:19 - 01:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 90N från Nordsjö (Kallviksvägen), kl. 00:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 5.2.2015 22:51 - 23:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 22:54 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor